Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dotycząca szkoleń

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że zawiesza do odwołania procedury związane z realizacją szkoleń, w tym: szkoleń grupowych, przyjmowanie „Wniosków o...

 • Uwaga - informacja dotycząca organizacji stażu

  W związku zagrożeniem epidemiologicznym i z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy informuje, że stypendium stażowe będzie wypłacane stażystom w przypadku, kiedy nie mogą oni wykonywać swoich zadań z powodu ograniczenia lub wstrzymania działalności przez organizatora stażu. Dotyczy to też sytuacji, kiedy...

 • Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach 16 -17 marca 2020 roku rozpatrzyła łącznie 80 wniosków: 79 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komisji po uzupełnieniu wniosku. W...

 • Zamknięcie naboru - Staże osoby powyżej 30 roku życia

    W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 13 marca 2020 roku zamykamy nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla osób...

 • Zamknięcie naboru - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 12 marca 2020 roku zamyka nabory Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla...

 • Informacja dotycząca naboru wniosków na bon na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" w ramach bonów na zasiedlenie zostały wolne miejsca tylko dla bezrobotnych Kobiet. Wnioski składają bezrobotne Kobiety w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul....

 • Zamknięcie naboru - Staże osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 6 marca 2020 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" ( przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ) .     Informujemy...

 • Wyniki naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

              Komisja ds.  opiniowania wniosków o organizację prac interwencyjnych rozpatrzyła łącznie 50 wniosków o utworzenie 55 stanowisk pracy. Pozytywnie rozpatrzono 44 wnioski dla 44 osób bezrobotnych. 6 wniosków zaopiniowano negatywnie: - 5 wniosków ze względu na brak środków Funduszu Pracy, - 1 wniosek z uwagi na...

 • Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

    Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 17 lutego 2020 roku rozpatrzyła łącznie 95 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. ...

 • Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę