Pozostałe programy i projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Pozostałe programy i projekty

  • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

    Program realizowany w wyniku pozyskania w 2017 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" program jest realizowany...

  • Program Regionalny „Razem Skuteczniej"

    Program realizowany w wyniku pozyskania w 2017 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Program Regionalny  „Razem Skuteczniej" dla osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi...

  • Programy realizowane w 2016 roku ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra

    Środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra I) Programy realizowane w wyniku pozyskania w 2016 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę