Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Nabór prowadzony będzie w dniu 3 lutego 2021 roku .   Nabór i rozpatrywanie wniosków będzie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami i trybem...

 • Komunikat Krajowej Administracji Skarbowej

  Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu Twój pracownik będzie...

 • Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    W związku z koniecznością złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zbiera informacje dotyczące przewidywanego na 2021 rok zapotrzebowania pracodawców na finansowanie działań na rzecz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób: do skrzynki podawczej znajdującej...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.

    Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia 2021r. do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób: do skrzynki...

 • Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby powyżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja...

 • Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

 • Ogłoszenie o naborze - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

 • Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie...

 • Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Wyświetlanie 1 - 10 z 387 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę