Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

  Prosimy o składanie wniosku drogą elektroniczną, usprawni to przekazywanie środków finansowych na  konto. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE ogłasza od 27 lipca 2020 roku (do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy) nabór wniosków:   - o dofinansowanie części kosztów...

 • Nabór wniosków o pożyczkę - organizacje pozarządowe

  DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE   Ogłasza od 27 lipca 2020 roku do odwołania   nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 • Nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pracodawcy składają wnioski w następujący sposób: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, sala obsługi stanowisko 13 (parter), w godzinach od 8 00 do 14...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy.   Wnioski można składać w następujący sposób: W siedzibie Urzędu Pracy, sala obsługi stanowisko numer 12 w godzinach od 8:00 do 14:00 W zaadresowanej, zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej...

 • Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki

  Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie     Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  (do 5 000 zł) będzie umarzana z urzędu bez konieczności składania wniosku o umorzenie.   Warunkiem jest prowadzenie działalności...

 • nabór wniosków - STAŻ osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)".   Pracodawcy składają wnioski 21 lipca 2020 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul....

 • GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców!

  GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców! Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zgodnie...

 • Zamknięcie naboru - bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 3 lipca 2020 roku zamyka nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)"   ...

 • STAŻ osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wznawia nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)".   Pracodawcy składają wnioski 10 lipca 2020 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul....

 • Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 352 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę