Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

 • STAŻ osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wznawia nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)".   Pracodawcy składają wnioski 10 lipca 2020 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul....

 • Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

 • Dodatek solidarnościowy

  Z dniem 21 czerwca 2020 r. weszła w życie  ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 1068).   Dodatek solidarnościowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie...

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Prosimy o składanie wniosku drogą elektroniczną, usprawni to przekazywanie środków finansowych na  konto. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE Ogłasza od 29 czerwca 2020 roku (do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy) nabór wniosków:   - o dofinansowanie części...

 • Szkolenia grupowe osoby poniżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 26 czerwca 2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" wznawia przyjmowanie Kart kandydata na szkolenie: Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE – Moduł B-4 Arkusze kalkulacyjne (dla osób,...

 • Szkolenia indywidualne osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 26 czerwca 2020 roku wznawia nabór Wniosków o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)".   Wnioski można składać w następujący sposób: w...

 • Szkolenia grupowe osoby powyżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 26 czerwca 2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)" wznawia przyjmowanie Kart kandydata na szkolenia: Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE – Moduł B-1 Podstawy pracy z...

 • Szkolenia indywidualne osoby powyżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 26 czerwca 2020 roku wznawia nabór „Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia" w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)".   Wnioski można składać...

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

    Prosimy o składanie wniosku drogą elektroniczną, usprawni to przekazywanie środków finansowych na  konto. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE Ogłasza w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 28 czerwca 2020 roku nabór wniosków:   - o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników...

 • Ogłoszenie naboru wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków finansowany ze środków PFRON w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu i zamieszkująca na terenie Powiatu Konińskiego...

Wyświetlanie 11 - 20 z 354 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę