Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 18 maja 2017r. do odwołania. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego...

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !     Informujemy, że w dniu 19 maja 2017r. w godzinach 8.00 – 10.00 na stanowisku nr 25 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) obowiązków...

Drzwi Otwarte Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaprasza na „Drzwi Otwarte Urzędu Pracy" w dniu 20 maja 2017r. w godzinach 10.30-12.30 .   W ramach „Drzwi Otwartych" będą udzielane informacje dotyczące: statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, praw i obowiązków osób zarejestrowanych, warunków niezbędnych  do nabycia i...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy w dniu 28 kwietnia 2017 roku rozpatrzyła łącznie 18 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano dotacje w wysokości...

Informacja o zakończeniu naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 28 kwietnia 2017 roku zamyka nabór wniosków ogłoszony 31 marca br. o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę