Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Komisja 01.08.2018

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 1 sierpnia 2018 roku rozpatrzyła łącznie 41 wniosków.             39 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 wnioski zostały...

Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

Ogłoszenie o naborze - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś...

Informacja dla instytucji zajmujących się pomocą i integracją społeczną

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. ...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 27 lipca 2018 roku zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra ogłoszony 13 czerwca 2018 roku. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę