Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Informacja dotycząca komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Regulaminu określającego zasady przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie uprzejmie informujemy, że komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej...

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !     Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017r. w godzinach 8.00 – 10.00 na stanowisku nr 25 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) obowiązków...

Zamknięcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 19.06.2017 roku zamyka nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ogłoszony 31.03.2017 r.

Zamknięcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 13.06.2017 roku zamyka nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich ogłoszony 05.06.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 09 czerwca 2017r. do odwołania. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę