Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 18 maja 2017r. do odwołania. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego...

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !     Informujemy, że w dniu 19 maja 2017r. w godzinach 8.00 – 10.00 na stanowisku nr 25 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) obowiązków...

Drzwi Otwarte Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaprasza na „Drzwi Otwarte Urzędu Pracy" w dniu 20 maja 2017r. w godzinach 10.30-12.30 .   W ramach „Drzwi Otwartych" będą udzielane informacje dotyczące: statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, praw i obowiązków osób zarejestrowanych, warunków niezbędnych  do nabycia i...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy w dniu 28 kwietnia 2017 roku rozpatrzyła łącznie 18 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano dotacje w wysokości...

Informacja o zakończeniu naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 28 kwietnia 2017 roku zamyka nabór wniosków ogłoszony 31 marca br. o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. ...

Informacja dotycząca pracy urzędu w dniu 2 maja 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku będzie nieczynny.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków z rezerwy Funduszu Pracy    Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,   ul. Zakładowa 4, w...

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (III)" ogłoszonego 26 stycznia 2017 roku pozostały wolne miejsca w następującej grupie osób:   osoby...

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)" ogłoszonego 24 stycznia 2017 roku pozostały wolne miejsca w następujących grupach osób: osoby długotrwale...

Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że Ministerstwo Rozwoju po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję promocyjną „Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich".   Tegoroczna edycja poświęcona jest rozwojowi przedsiębiorczości, dlatego osoby, które skorzystały ze wsparcia finansowego i otworzyły własne...

Wyświetlanie 1 - 10 z 48 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę