Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !     Informujemy, że w dniu 21 lipca 2017r. w godzinach 8.00 – 10.00 na stanowisku nr 25 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) ...

Szkolenia grupowe

  Szkolenia grupowe dla osób do 30 roku życia  organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie Prawo jazdy kat. C (dla osób, które mają ukończone 21 lat), Prawo jazdy kat. E/C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C), Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, ...

Zamknięcie naboru wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 7 lipca 2017 roku zamyka nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej - zamieszkałej na terenach wiejskich - jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja o stażach

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 4 lipca 2017 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków z rezerwy Funduszu Pracy  ogłoszony 6 czerwca 2017 roku.   Nadal są przyjmowane wnioski w...

Zamknięcie naborów na prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 4 lipca 2017 roku zamyka następujące nabory Wniosków o organizację prac interwencyjnych: w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków z rezerwy Funduszu Pracy ogłoszony 20 kwietnia 2017 roku, w ramach projektu...

Szkolenia grupowe

  Szkolenia grupowe dla osób do 30 roku życia  organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie Prawo jazdy kat. C (dla osób, które mają ukończone 21 lat), Prawo jazdy kat. E/C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C), Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, Szkolenie SEP...

Informacja dotycząca komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Regulaminu określającego zasady przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie uprzejmie informujemy, że komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej...

Zamknięcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 19.06.2017 roku zamyka nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ogłoszony 31.03.2017 r.

Zamknięcie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 13.06.2017 roku zamyka nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich ogłoszony 05.06.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 09 czerwca 2017r. do odwołania. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę