Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Zamknięcie naboru - Staże osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 18 kwietnia 2018 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia) . ...

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !   Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2018r. w godzinach 8 00 – 10 00 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) obowiązków wynikających z...

Informacja ZUS - kwiecień 2018

Inspektorat ZUS w Koninie przy ul. Św. M. Kolbego 1 zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:   Lp. Temat szkolenia Termin szkolenia   1. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - zestaw nowoczesnych usług elektronicznych dla płatnika i...

Informacja ZUS - marzec 2018

  E-składka Nowy wymiar rozliczeń z ZUS   W 2018 roku rozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS przedsiębiorcy wypełniają teraz tylko jeden przelew na swój numer rachunku składkowego (NRS).  Dotychczasowe rachunki do wpłat zostały...

Informacja dla instytucji zajmujących się pomocą i integracją społeczną

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 ...

Zamknięcie naboru - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 20 marca 2018 roku zamyka nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób...

Zamknięcie naborów - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 20 marca 2018 roku zamyka nabory Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób...

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Zamknięcie naboru - Staże osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 8 marca 2018 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia) .   ...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Komisja 02.03.2018

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 2 marca 2018 roku rozpatrzyła łącznie 70 wniosków: - 68 wniosków rozpatrzono pozytywnie, - 2 wnioski rozpatrzono negatywnie. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę