Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Zamknięcie naboru - prace interwencyjne

            Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 roku zamyka nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy ogłoszony 13 czerwca 2018 roku. ...

Informacja dotycząca naboru na STAŻE

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia     Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków  o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Zamknięcie naboru - Prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 roku zamyka nabory Wniosków o organizację prac interwencyjnych ogłoszone 26 stycznia 2018 roku w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30...

Ogłoszenie o naborze - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś...

Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwenyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy.   1.      Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,            ul. Zakładowa 4, w pokoju 103 (I...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra.   1.      Pracodawcy składają wnioski w siedzibie...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Komisja 12.06.2018r.

  Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 12 czerwca 2018 roku rozpatrzyła łącznie 51 wniosków. 50 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komisji po uzupełnieniu wniosku. ...

Biała sobota w ZUS

16 czerwca 2018 roku, w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała Sobota. W Inspektoracie w Koninie pracownicy ZUS, w ramach akcji, będą: - zakładać profile PUE, - prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, - pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS....

Ogłoszenie ZUS

Uwaga !     Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018r. w godzinach 8 00 – 10 00 na Sali Obsługi pełnić będą dyżur Pracownicy ZUS . Udzielane będą informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym dotyczące: podlegania ubezpieczeniom społecznym ( m.in. pracowników, zleceniobiorców) obowiązków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę