PO WER - Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

PO WER - Nabory wniosków

 • Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

 • Szkolenia indywidualne - osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że nadal trwa nabór Wniosków o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

 • Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

 • Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

 • Ogłoszenie o naborze - Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1...

 • Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

 • Zamknięcie naboru - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 26 lipca 2019 roku zamyka nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych...

 • Zamknięcie naboru - bon na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 14 czerwca 2019 roku zamyka nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" ...

 • Informacja o aktualnie prowadzonych naborach wniosków w ramach projektów z EFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi aktualnie nabory wniosków w ramach: Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób do 30 roku życia na następujące formy wsparcia: Szkolenia grupowe ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę