Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

  Prosimy o składanie wniosku drogą elektroniczną, usprawni to przekazywanie środków finansowych na  konto. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE ogłasza od 27 lipca 2020 roku (do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy) nabór wniosków:   - o dofinansowanie części kosztów...

 • Nabór wniosków o pożyczkę - organizacje pozarządowe

  DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE   Ogłasza od 27 lipca 2020 roku do odwołania   nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 • Nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pracodawcy składają wnioski w następujący sposób: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, sala obsługi stanowisko 13 (parter), w godzinach od 8 00 do 14...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy.   Wnioski można składać w następujący sposób: W siedzibie Urzędu Pracy, sala obsługi stanowisko numer 12 w godzinach od 8:00 do 14:00 W zaadresowanej, zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej...

 • Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki

  Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie     Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  (do 5 000 zł) będzie umarzana z urzędu bez konieczności składania wniosku o umorzenie.   Warunkiem jest prowadzenie działalności...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę