Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


 • Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Nabór prowadzony będzie w dniu 3 lutego 2021 roku .   Nabór i rozpatrywanie wniosków będzie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami i trybem...

 • Komunikat Krajowej Administracji Skarbowej

  Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu Twój pracownik będzie...

 • Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    W związku z koniecznością złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zbiera informacje dotyczące przewidywanego na 2021 rok zapotrzebowania pracodawców na finansowanie działań na rzecz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób: do skrzynki podawczej znajdującej...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.

    Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia 2021r. do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób: do skrzynki...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@konin.praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę