Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


 • Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

  „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest formą wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na  podjęcie działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczości              i tworzenie nowych miejsc pracy - to...

 • Wyniki naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

              Komisja ds.  opiniowania wniosków o organizację prac interwencyjnych rozpatrzyła łącznie 50 wniosków o utworzenie 55 stanowisk pracy. Pozytywnie rozpatrzono 44 wnioski dla 44 osób bezrobotnych. 6 wniosków zaopiniowano negatywnie: - 5 wniosków ze względu na brak środków Funduszu Pracy, - 1 wniosek z uwagi na...

 • Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

    Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 17 lutego 2020 roku rozpatrzyła łącznie 95 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. ...

 • Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

 • Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie
 
NIP: 6651654898
REGON: 310017791
 
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Dni pracy:  Godziny pracy: Godziny przyjmowania Interesantów: Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę