Pozostałe programy i projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Pozostałe programy i projekty

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Program realizowany w wyniku pozyskania w 2017 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" program jest realizowany...

Program Regionalny „Razem Skuteczniej"

Program realizowany w wyniku pozyskania w 2017 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Program Regionalny  „Razem Skuteczniej" dla osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę