Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Wyniki naboru wniosków o zorganizowanie stażu - Komisja z 19-20.01.2017 roku (PO WER)

   W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu. Ww. komisja rozpatrywała wnioski złożone od 1 do 13 stycznia 2017 roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego z...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (WRPO)

          Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 –...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 223 (II...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków na następujące formy przeciwdziałania bezrobociu od 01 lutego 2017 roku: Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Szkolenia, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundację kosztów wyposażenia miejsc pracy...

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, że priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłoszone przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017 to : wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają...

Wyświetlanie 81 - 86 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę