Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Zamknięcie naboru - Staże osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 8 marca 2018 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia) .   ...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Komisja 02.03.2018

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 2 marca 2018 roku rozpatrzyła łącznie 70 wniosków: - 68 wniosków rozpatrzono pozytywnie, - 2 wnioski rozpatrzono negatywnie. ...

Zamknięcie naboru - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 23 lutego 2018 roku zamyka nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób...

Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Zamknięcie naboru - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 16 lutego 2018 roku zamyka nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)" ( przeznaczony dla...

Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi aktualnie nabory wniosków w ramach:   Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób do 30 roku życia na następujące formy wsparcia: Bon na zasiedlenie ...

Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielanie refundacji na wyposażenie stanowiska pracy.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielanie refundacji na wyposażenie stanowiska pracy, które wpłyną do 20-stego dnia każdego miesiąca 2018 roku skierowane będą do rozpatrzenia przez Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo...

Wyświetlanie 81 - 90 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę