Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naborów dla osób powyżej 30 roku życia

  Ze względu na ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 31 stycznia 2017 roku „Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"obowiązujące w 2017 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie z dniem 31.01.2017 roku wstrzymuje nabory ogłoszone w...

Wyniki naboru wniosków o zorganizowanie stażu - Komisja z 26-27.01.2017 roku (WRPO)

    W dniach 26-27 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu. Ww. komisja rozpatrywała wnioski złożone od 1 do 20 stycznia 2017 roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego...

Nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (WRPO)

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla dla osób bezrobotnych do 30 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (WRPO)

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób...

Nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

Z dniem 01.02.2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pokój 105 w godzinach od 8:00 do 14:00. ...

Wyniki naboru wniosków o zorganizowanie stażu - Komisja z 19-20.01.2017 roku (PO WER)

   W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu. Ww. komisja rozpatrywała wnioski złożone od 1 do 13 stycznia 2017 roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego z...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (PO WER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wyświetlanie 231 - 240 z 245 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę