Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (WRPO)

          Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 –...

Ogłoszenie o naborze Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 223 (II...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków na następujące formy przeciwdziałania bezrobociu od 01 lutego 2017 roku: Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Szkolenia, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundację kosztów wyposażenia miejsc pracy...

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, że priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłoszone przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017 to : wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają...

Programy realizowane w 2016 roku ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra

Środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra I) Programy realizowane w wyniku pozyskania w 2016 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych...

Wyświetlanie 191 - 195 z 195 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę