Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Drzwi Otwarte Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaprasza na „Drzwi Otwarte Urzędu Pracy" w dniu 20 maja 2017r. w godzinach 10.30-12.30 .   W ramach „Drzwi Otwartych" będą udzielane informacje dotyczące: statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, praw i obowiązków osób zarejestrowanych, warunków niezbędnych  do nabycia i...

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy w dniu 28 kwietnia 2017 roku rozpatrzyła łącznie 18 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano dotacje w wysokości...

Informacja o zakończeniu naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 28 kwietnia 2017 roku zamyka nabór wniosków ogłoszony 31 marca br. o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Program realizowany w wyniku pozyskania w 2017 roku dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" program jest realizowany...

Informacja dotycząca pracy urzędu w dniu 2 maja 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku będzie nieczynny.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków z rezerwy Funduszu Pracy    Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,   ul. Zakładowa 4, w...

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (III)" ogłoszonego 26 stycznia 2017 roku pozostały wolne miejsca w następującej grupie osób:   osoby...

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)" ogłoszonego 24 stycznia 2017 roku pozostały wolne miejsca w następujących grupach osób: osoby długotrwale...

Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że Ministerstwo Rozwoju po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję promocyjną „Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich".   Tegoroczna edycja poświęcona jest rozwojowi przedsiębiorczości, dlatego osoby, które skorzystały ze wsparcia finansowego i otworzyły własne...

Informacja do ogłoszenia o naborze Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje że w ramach naboru Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)" ogłoszonego 27 stycznia 2017 roku pozostały wolne miejsca w następujących grupach osób: ...

Wyświetlanie 191 - 200 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę