Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi aktualnie nabory wniosków w ramach:   Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób do 30 roku życia na następujące formy wsparcia: Bon na zasiedlenie ...

Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielanie refundacji na wyposażenie stanowiska pracy.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielanie refundacji na wyposażenie stanowiska pracy, które wpłyną do 20-stego dnia każdego miesiąca 2018 roku skierowane będą do rozpatrzenia przez Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo...

Sprostowanie do naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Sprostowanie do naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłoszonego 23 stycznia 2018 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że Załącznik nr 4 do wniosku „Oświadczenie pracownika" należy złożyć w momencie składania „Wniosku o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Nabory wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi aktualnie nabory wniosków w ramach:   Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób do 30 roku życia na następujące formy wsparcia: Bon na zasiedlenie ...

Ogłoszenie o naborze - Staże osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 –...

Ogłoszenie o naborze - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś...

Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby powyżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś...

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Wyświetlanie 11 - 20 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę