Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

Aktualności

Wyniki naboru wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Komisja 01.08.2018

            Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 1 sierpnia 2018 roku rozpatrzyła łącznie 41 wniosków. ...

Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

Ogłoszenie o naborze - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś...

Informacja dla instytucji zajmujących się pomocą i integracją społeczną

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. ...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 27 lipca 2018 roku zamyka nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra ogłoszony 13 czerwca 2018 roku. ...

Zamknięcie naboru - Staże osoby zamieszkujące na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 27 lipca 2018 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków z rezerwy Funduszu Pracy.   Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków finansowany ze środków PFRON w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 27 lipca 2018 roku zamyka nabór wniosków finansowany ze środków PFRON w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako bezrobotna albo poszukująca pracy...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 45 lat i powyżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 27 lipca 2018 roku zamyka nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej ogłoszony 27 czerwca 2018 roku. ...

Ogłoszenie naboru wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków finansowany ze środków PFRON w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu i zamieszkująca na...

Zamknięcie naborów - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 20 lipca 2018 roku zamyka nabory Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)" (przeznaczony dla osób...

Wyświetlanie 11 - 20 z 172 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę