PO WER - Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Nagłówek

PO WER - Nabory wniosków

Informacja dotycząca bonów na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" w ramach bonów na zasiedlenie zostały wolne miejsca tylko dla bezrobotnych Kobiet.     Wnioski składają bezrobotne Kobiety w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy...

Zamknięcie naboru - Staże osoby do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku zamyka nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia) .   ...

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Ogłoszenie o naborze Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

UWAGA Informacja dotycząca Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

  Informacja dotycząca Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia   Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że przedłuża nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach...

Ogłoszenie o naborze - Szkolenia indywidualne osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

Ogłoszenie o naborze - Szkolenia grupowe osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Ogłoszenie o naborze - Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Ogłoszenie o naborze - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

Ogłoszenie o naborze - STAŻ osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę